Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva PZS/19/07/0274 Zmluva o poskytovaní služby - PERISKOP pre riaditeľov škôl s DPH 27.06.2019 Periskop s.r.o. ZŠ Vajanského Skalica Vladimír Šenk riaditeľ
Zmluva TTT363 Zamestnávateľská zmluva o DDS s DPH 06.07.2018 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Vladimír Šenk riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o ochrane osobnych ddajov v solade s nariadenim EPaR EO 20161679 o ochrane fyzických osôb s DPH 17.05.2018 aSc Applied Software Consultants s.r.o. Vladimír Šenk riaditeľ
Zmluva Zmluva o spolupráci, kúpna zmluva s DPH 18.09.2017 Fresco plus, s.r.o. Základná škola Vajanského 2, SKLALICA Mgr. Vladimír Šenk riaditeľ
Zmluva ZMLUVA o zabezpečeni služieb spojených s dodávkou TV signálu vo vybranej lokalite Mesta Skalica s DPH 01.09.2017 KABSEN s.r.o. Základná škola Vajanského 2, Skalica Mgr. Vladimír Šenk riaditeľ
Zmluva ZMLUVA 0 DlELO E. 001/2017 ,,Obnova multifunkčneho ihriska" s DPH 24.07.2017 SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o. Základná škola Vajanského 2, Skalica Mgr. Vladimír Šenk riaditeľ
Zmluva Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť s DPH 16.02.2017 Mesto Skalica Základná škola Vajanského 2, Skalica
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečeni zdravotnej služby a k pnlohe č. 1 Cennik výkonov pracovnej zdravotnej služby s DPH 12.12.2016 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. Základná škola Vajanského 2, Skalica Mgr. Vladimír Šenk riaditeľ
Zmluva Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby s DPH 01.01.2016 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. Základná škola Vajanského 2, Skalica Mgr. Vladimír Šenk riaditeľ
Zmluva ZMLUVA O SPOLUPRÁCI s DPH 20.08.2015 FRESCO S.R.O.
Zmluva 448/2015 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 448/2015 s DPH 08.01.2015 NÚCEM
Zmluva 092014 Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby s DPH 22.12.2014 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. Základná škola Vajanského 2, Skalica
Zmluva PV - 00635/2014 ZMLUVA O VÝPOŽIČKE s DPH 15.12.2014 Štátny inštitút odborného vzdelávania
Zmluva 23-1-2309 Poistná zmluva s DPH 12.09.2014
Zmluva PV-571/2014 ZMLUVA O VÝPOŽIČKE s DPH 15.04.2014 Štátny inštitút odborného vzdelávania
Zmluva PV-570/2014 ZMLUVA O VÝPOŽIČKE s DPH 15.04.2014 Štátny inštitút odborného vzdelávania
Zmluva PV-366/2014 ZMLUVA O VÝPOŽIČKE s DPH 02.04.2014 Štátny inštitút odborného vzdelávania
Zmluva PV-367/2014 ZMLUVA O VÝPOŽIČKE s DPH 02.04.2014 Štátny inštitút odborného vzdelávania
Zmluva PV-368/2014 ZMLUVA O VÝPOŽIČKE s DPH 02.04.2014 Štátny inštitút odborného vzdelávania
Zmluva PV-279/2014 ZMLUVA O VÝPOŽIČKE s DPH 20.03.2014 Štátny inštitút odborného vzdelávania
<< | 1 | 2 | >> zobrazené záznamy: 1-20/35