Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia,

máte možnosť elektronicky vyplniť prihlášku žiaka pri prestupe do našej školy.

O ďalšom postupe Vás budeme informovať prostredníctvom emailu.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: