Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia,

máte možnosť elektronicky vyplniť Prihlášku dieťaťa do 1. ročníka. Vyplnenú a skontrolovanú prihlášku treba vytlačiť,

podpísať obidvomi rodičmi a priniesť k zápisu spolu s rodným listom dieťaťa a občianskymi preukazmi rodičov.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: